Præmieregler

Vejle og Omegns Fjerkræklub


Udstillingen omfatter:


Høns, dværghøns, ænder, gæs, kalkuner, duer og fasaner.


Regler for at kunne udstille:


De udstillede dyr skal være påsat landsfodringe passende for den pågældende race. Dyrene kan udstilles og præmieres uanset alder. De udstillede dyr bedømmes enkeltvis dog med undtagelse af voliere-samlinger.


Regler for voliere-samlinger:


Høns og dværghøns kan udstilles som voliere-samling, en samling består af 1,4. Ved en samling forstås dyr af samme race og farve.


Tildeling af klubmesterskab m.m.:


Klubmesterskab (guld) samt sølv og bronze kan kun tildeles til høns og dværghøns, der er blevet bedømt enkeltvis. For tildeling af klubmesterskab, plaquette, opdrætterpriser, vandrepokaler, ærespræmier, bedste hane og høne kræves der dyr påsat egne ringe. Ringseddel skal derfor medbringes sammen med dyrene.


Kåringspræmier:


Dyr som ikke er eget opdræt og uden ringseddel kan kun tildeles kåringspræmie.


Vedr. Stadepenge:


A-, ungdomsmedlemmer samt pensionister betaler ens stadepenge.


Tilmelding til et kåringsskue:


Tilmelding er bindende, dvs. møder man ikke op med sine dyr af den ene eller anden grund, forfalder stadepengene til betaling.


Ansvar:


Ansvar og risiko for de udstillede dyr bæres udelukkende af udstilleren. Ingen dyr må fjernes fra udstillingsburene før præmieoverrækkelse har fundet sted.


Præmier og præmiering:


Præmierne udregnes og fordeles af et udvalg efter endt bedømmelse.


Der præmieres efter følgende regler:


Ærespræmie tildeles 2,1 eller 1,2 fra og med 276 points (ingen dyr under 91).


Kåringspræmie tildeles 2,1 eller 1,2 fra og med 273 points til og med 275 points (ingen dyr under 90 points)


Tildeling af vandrepokaler


Tildeling af vandrepokaler sker efter følgende regler:


Vandrepokaler kan tildeles henholdsvis 3 og 5 dyr, men dog kun en pokal for samme race og farvevarietet pr. udstiller. 5 dyr med mindst 460 points går frem for 3 dyr med mindst 276 points. Ingen dyr under 91 points.


Tildeling af præmier for, ænder, gæs, kalkuner og fasaner er nøjagtig som foreskrevet for høns, dog med undtagelse af regler vedr. klubmesterskabet (se andetsteds ). Der skal udstilles mindst 1,2 eller 2,1 af samme race, farve og varietet for tildeling af præmie.


Tildeling af præmier for duer: Ærespræmie tildeles for 3 duer af samme race, uanset farve over 279 point. Der tildeles kåringspræmier for 3 duer af samme race, uanset farve over 276 point.          Dog ingen dyr under 91 point.

Klubmesterskabet kan ikke vindes på duer.


Præmieudregninger ved volieresamlinger:


Tildeles volieresamlingen f.eks. 93 points i alt, er det ensbetydende med, at dyrene i samlingen hver for sig er blevet bedømt til 93 points.


Ved pointlighed:


Ved pointlighed sker placeringerne ved præmiefordelingen efter nedenstående regler og rækkefølge:


    Står flere lige går 2,1 frem for 1,2.


    Lighed også her, går det hold frem med højest kårede hane.


    Lighed også her, går tegnede frem for ensfarvede.


    Herefter ved lighed gælder DFfR-regler.Der konkurreres om følgende præmier:


Guld, sølv og bronze:


Klubmester bliver den opdrætter, der udstiller højeste kårede trio (1,2 eller 2,1), påsat egne ringe, i samme race og farve.


Guld, sølv og bronze: til ungdomsmedlemmer.                                                                                


Uddelse til højeste trio ( 1,2 eller 2,1 ) påsat egne fodringe, i sammen race og farve. Der kan kun vindes en medalje pr. medlem. Ingen dyr under 90 point.


Bedste høne og bedste hane


Der tildeles en præmie til den højest kårede høne samt til højest kårede hane i såvel stor som dværg.


Bedste svømmefugle


Der tildeles en præmie til højest kårede ( Andrik el. Gase ) samt til højest kårede ( And eller Gås )


Svømmefugle, opdrætterpris – skænket af Jan Ulrik Gillstedt.


Uddeles til højest antal kårede dyr i samme race, ingen under 90 points. Pokalen vindes til ejendom, når den er vundet 3 gange i træk eller 5 gange i alt.


Ajourført, 5 oktober 2019

 


 

Målsætning for V-O-FVejle og Omegns Fjerkræklub - V-O-F - har til formål at fremme opdræt af racefjerkræ i lokalområdet, som er Vejle, Fredericia og Hedensted Kommune


Kontakt - formand


Ove Sørensen

Mobil 20 71 82 28

Copyright - v-o-f.dk - 2015

Udstilling og præmieregler