Generalforsamling

Vejle og Omegns Fjerkræklub

Copyright - v-o-f.dk - 2015

Generalforsamling

Generalforsamlingen. feb. 2018                                                                                 


Klubbens ordinære generalforsamling blev afholdt i Vejle Sportsfiskerforenings             lokaler den 22 februar.


Formanden bød de godt 30 fremmødte velkommen!


Generalforsamlingen startede med at alle rejste sig for at mindes Klubbens mangeårige æresmedlem Viggo Hansen, som var afgået ved døden!


Valgt til ordstyrer blev Flemming Bonde.


Formandens beretning om årets gang blev godkendt!


Ligeledes blev kassererens regnskab godkendt.                                                                       Udstillingen i Brejning havde i år givet et pænt overskud på ca. 5000 kr. bla. pga.             præmierne var indkøbt i 2016. hvor udstillingen blev aflyst.


Øvrige drift havde givet et underskud på et par tusinder.


Der var indkommet forslag fra bestyrelsen. Om et løft af kontingentet med 20 kr. for voksne og 10 kr. for ungdomsmedlemmer under 18 år. fra 2019. Forslaget blev enstemmig vedtaget.                                                                                                                           


Der var genvalg til samtlige bestyrelses - medlemmer, suppleanter og revisorer.


Klubben var vært for kaffe og brød.                                                                                                                                 


Herefter amerikansk lotteri og fremvisning af billeder fra årets aktiviteter.

Målsætning for V-O-FVejle og Omegns Fjerkræklub - V-O-F - har til formål at fremme opdræt af racefjerkræ i lokalområdet, som er Vejle, Fredericia og Hedensted Kommune


Kontakt - formand


Ove Sørensen

Mobil 20 71 82 28